ZÁKLADNÍ POJMY

Vysvětlení názvů a pravidla pro výkon canisterapie.

CANISTERAPIE

Terapie s domácími zvířaty, jako je canisterapie, může být využita k zlepšení fyzického, emocionálního nebo psychického zdraví jednotlivce. Canisterapeuti mají školení a dovednosti pro práci s těmito zvířaty a vědí, jak je využít k podpoře a léčbě lidí.

CANISTERAPEUTI

Skládají zkoušky!

Psi každé 3 nebo 4 roky skládají zkoušky a mají certifikát.

AAA (Animal-Assisted Activities)

Termín, který se používá k označení aktivit, při kterých jsou domácí zvířata využívána k zlepšení nálady, relaxaci nebo zábavě. Tyto aktivity nejsou zpravidla terapeutické povahy, ale mají pozitivní vliv na lidi. Může se jednat o návštěvy se zvířaty v nemocnicích, školách nebo senior domovech, kde zvířata pomáhají zlepšit atmosféru a povzbudit lidi.

CANIS a AAA

Oba koncepty, canisterapie a AAA, ukazují, jaký pozitivní vliv mohou mít domácí zvířata na lidské zdraví a pohodu a jak mohou být využity v různých kontextech. Canisterapeuti a organizace provádějící AAA často spolupracují s lékaři, psychoterapeuty a dalšími odborníky na zlepšení života lidí.

Pravidelné testování

V našem případě, je školený canisterapeut pes. My jsme pouze prostředníky a nejsme způsobilý jakkoli manipulovat s jakoukoli osobou. Dohlížíme na správnou interakci mezi psem a návštěvou.

JISTOTA

Dbáme na kvalitě. Proto mi i naši psi máme splněné různé zkoušky a nadále se vzděláváme.

HOOPERS

Založen na tom, že pes překonává různé překážky, které jsou tvořeny oblouky (hoops), tunelem a branami. Překážky jsou umístěny v různých konfiguracích a psi mají za úkol projít skrze ně.

AGILITY

Je populárním a vzrušujícím sportem pro psy, který testuje jejich rychlost, obratnost a poslušnost. Tento sport zahrnuje překonávání různých překážek v co nejkratším čase.

NOSEWORK

Je aktivita pro psy, která se zaměřuje na rozvoj jejich přirozeného čichového smyslu a schopnosti vyhledávat vůně. Vyhledávání je založeno na tréninku psa k detekci specifických vůní a následně k indikaci, že tuto vůni našel.

OBRANY

Toto je sportovní disciplína, která byla původně vyvinuta pro testování pracovních schopností německých ovčáků. Pes musí být schopen ukázat, že může ochraňovat svého majitele nebo figuranta. Musí být schopen držet „útočníka“ (chráněnou osobu) na určitém místě, obvykle na rukávu nebo v jiném chrániči. Také musí být schopen pronásledovat a zadržet „útočníka,“ pokud se pokusí utéct.

COURSING

Běh za střapcem neboli umělou návnadou. Přivezeme přístroj, který je poháněn motorkem a rozvineme lano s umělou návnadou – je potřeba zapíchnout do země kladky. Motorek jej navíjí zpět a pes ji loví.

PSÍ SPORTY